Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje kvalitetom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Upravljanje kvalitetom postaje jedan od najvažnijih zadataka savremenog menadžmenta. Standardi kvaliteta koji su postavljeni kao obavezni su u početku zamišljeni kao način smanjivanja škarta, ali su se pokazali kao uspešan metod organizacije i instrument poboljšanja proizvodnog procesa ne samo u industriji, već i u obrazovnim, zdravstvenim ili ustanovama javne uprave. Sastav upravljanja kvalitetom znači stvaranje što boljih odnosa prema, s jedne, „ulazne“ strane, dobavljaču, te s druge, „izlazne“ strane prema kupcu, a postoji i treća strana - odnos prema zaposlenom, gde se upravljanje kvalitetom prepliće s upravljanjem kreativnošću. Ustvari, radnici će se prema proizvodu ili klijentima odnositi onako kako se poslodavac ili menadžer odnosi prema njima. U tom nam smislu upravljanje kvalitetom mnogo govori o kvaliteti upravljanja firmom/kompanijom...
Implementacija, razvoj i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja imperativ sadašnjeg vremena u celom svetu. Sistem menadžmenta kvalietom QMS (standard ISO 9001:2000) i menadžment totalnim kvalitetom TQM predstavljaju dva osnovna modela za unapređenje kvaliteta, koja se danas aktivno primjenjuju širom sveta...

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom se vezuje u osnovi za poslovne sisteme, njegove podsisteme (koji se mogu posmatrati kao sistemi) i delove podsistema (koji se za potrebe izučavanja kvaliteta mogu posmatrati kao sistem). Da bi se u potpunosti razumelo upravljanje kvalitetom potrebno je: definisati i razjasniti struktura poslovnog sistema polazeći od strukture sistema koji je definisan kroz teoriju ili u teoriji sistema , izvršiti podelu proizvoda i usluga koje osnovni sistemi nude eksternom tržištu (nema poslovnog sistema, niti se o njemu može govoriti ako on ne nudi tržištu proizvode i usluge), izvršiti dekomponovanje proizvoda i usluga preko njegovih sastavnih delova do karakteristika kvaliteta i utvrđivanje mana na karakteristikama kvaliteta .
Uspešno operativno upravljanje kvalitetom u poslovnom sistemu je timski rad. Timovi koji učestvuju u razrešavanju problema kvaliteta čine stručnjaci iz 3 segmenta: stručnjaci koji definišu kvalitet i obeležja kvaliteta (projektanti, instruktori i tehnolozi); stručnjaci koji stvaraju kvalitet (inženjeri, tehničari i proizvodni radnici iz specijalizovanih podsistema); stručnaci koji stvaraju podloge za upravljanje kvalitetom (inženjeri za kvalitet kao projektanti)...

SADRŽAJ:

SADRŽAJ.....................................................1
UVOD.......................................................2
1.UPRAVLJANJE KVALITETOM.................................3
1.1.Procesi upravljanja kvalitetom..................................4
2.OSNOVNI ALATI KVALITETA.................................5
3.RAZVOJ SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETA..............6
3.1.Kontrola kvaliteta............................................6
3.2.Menadžment kvalitetom......................................7
3.3.Procesni pristup sistema menadžment kvalitetom..........7
3.4.Modeli samoocenjivanja.......................................8
3.5.Uporedna analiza modela izvrsnosti..............................9
4.ALATI I TEHNIKE ZA STRATEŠKI MENADŽMENT...............9
4.1.Swot analiza..............................................10
4.2.Metod scenarija.............................................10
4.3.Portfolijo matrica...........................................11
4.4.Balanced Scorecard (BSC)-karta za balansiranje rezultata..11
5.ALATI I TEHNIKE ZA MENADŽMENT PROCESE...............13
5.1.Dijagram toka procesa.......................................13
5.2.Razvijanje funkcije kvaliteta (QFD).............................14
5.3.SPC-Predstavljanje i analiza podataka..........................14
5.4.Išikava (Ishikawa) dijagram..................................15
5.5.Šest sigma................................................15
ZAKLJUČAK.................................................17
LITERATURA................................................18
Referentni URL