Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Menadžerski troškovi (0 Odgovora)
 2. Menadžerski stilovi rukovođenja (0 Odgovora)
 3. Menadžerske funkcije (0 Odgovora)
 4. Menadžer u funkciji novog koncepta upravljanja preduzeća (0 Odgovora)
 5. Liderstvo (0 Odgovora)
 6. Kritički prikaz - inventivni menadžer u 100 lekcija (0 Odgovora)
 7. Kreiranje timova i značaj ljudskih resursa u proizvodnom menadzmentu (0 Odgovora)
 8. Koncepti i tehnike za strategijski menadzment (0 Odgovora)
 9. Komunikacija i poslovanje organizacije u kriznoj situaciji (0 Odgovora)
 10. Izveštavanje i informisanje kao proces bezbednosnog menadžmenta (0 Odgovora)
 11. Istorijski razvoj bezbednosnog menadžmenta (0 Odgovora)
 12. Integrisano planiranje ljudskih resursa u zdravstvu (0 Odgovora)
 13. Implementacija SAP ERP softverskog rešenja u kompaniji MK Group (0 Odgovora)
 14. Humanizam u menadžmentu obrazovanja - esej (0 Odgovora)
 15. How Dangerous Is Common Sense to Managers (0 Odgovora)
 16. Hijerarhijska struktura menadžmenta (0 Odgovora)
 17. Faze menadžmenta (0 Odgovora)
 18. Elementi ekološkog menadžmenta (0 Odgovora)
 19. Da sam menadžer KFC-a (0 Odgovora)
 20. Da li se lideri rađaju ili postaju - esej (0 Odgovora)
 21. Četvrta teorija motivacije radnika (0 Odgovora)
 22. Analiza efikasnosti menadžmenta nabavke (0 Odgovora)
 23. GLAVNE FINANSIJSKE TEORIJE (0 Odgovora)
 24. ISTORIJSKI RAZVOJ FINANSIJA I NAUKE O FINANSIJAMA (0 Odgovora)
 25. PREDMET PROUČAVANJA FINANSIJA (0 Odgovora)
 26. Pojam i uloga logistike u proizvodnim procesima (0 Odgovora)
 27. Osnovi menadžmenta informacionih sistema - Skripta (0 Odgovora)
 28. Strategijski menadžment - I kolokvijum - Skripta (0 Odgovora)
 29. Menadžment operacije i kvaliteta- Pristupni rad (0 Odgovora)
 30. Interkulturni menadžment Vežbe za I kolokvijum (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL