Politika Indirektnih Poreza U BIH

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,346
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Politika Indirektnih Poreza U BIH
Sadržaj
Uvod 2
1. Porezi 3
2. Podjela poreza 4
2.1. Direktni i indirektni porezi 4
2.2. Uvozne i izvozne dadžbine 5
2.3. Akcize 6
2.4. Porez na promet proizvoda i usluga 7
2.5. Porez na dodatnu vrijednost (PDV) 7
2.6. Šta je porez na dodatnu vrijednost u BiH 8
2.7. Stopa PDV-a 10
2.8. Prednost i nedostatci PDV-a 11
3. Prikupljanje i raspodjela indirektnih poreza 13
3.1. Doznačavanje i raspodjela prikupljenih prihoda 13
3.2. Šematski prikaz uplate i raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza:
15
Zaključak 16
Literatura 17
UVOD


Po svom društevenom uređenju Bosna i Hercegovina je kompleksna država, dva entita, distrikt, 10 kantona i 105 jedinica lokalne uprave (opština). Takvo strukturno uređenje je u mnogome određivalo ukupnu poresku politiku u post Dejtonskoj BiH. S tim u vezi neophodno je naglasiti da se o poreskoj politici na nivo države BiH do 2003. godine, ne može ni govoriti obzirom da su glavnu riječ u kreiranju poreske politike imali entitete i distrikt.

Imajući u vidu da je BiH zemlja u tranziciji i da ima izraženu potrebu za provođenjem reforme fiskalnog sistema, jer je postojeći bio neadekvatan i ne efikasan i nije kompatibilan sa rješenjima EU, bilo je neophodno stvoriti uslove da se reforma provede i na nivou BiH i na nivou entiteta, te da oba nivoa postignu saglasnost za provođenje te reforme.

Pridruživanje BiH EU, integracija u sve tokove globalne ekonomije, te s tim u vezi stupanje u punopravno članstvo Svjetske trgovinske organizacije ( WTO), takođe predstavlja važan dio vizije razvoja BiH u narednom periodu.

Treba istaći da je ključnu ulogu u razvoju jedinstvenog poreznog tržišta u BiH tj. prvi potez imala međunardno zajednica te je još 2000 godine Vijeće za implementaciju mira, u Deklaraciji donesenoj u Briselu,u konteksu naglašavanja kritičnih ekonomskih reformi, zahtijevalo stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora te pozvalo organe vlasti BiH da nastave sa sveobuhvatnim reformama sistema oporezivanja i carina. U Komnikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na nivou političkih direktora, 2002.godine, BiH se poziva da hitno donese ekonomske reforme, uključujući „ujedinjenje carinskog sistema, kako bi zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjere i uvođenje PDV-a na državnom nivou kako bi se pojednostavio i učinio efikasnim sistem oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreznih obaveza“.

Postupajući po navednim prijedlozima visoki predstavnik u BiH donosi Odluku o uspostavi Komisije za indirektnu poreznu politiku sa jasnim zadacima (principima) za reformu u oblasti carina i uvođenju poreza na dodatu vrijednost.

U skladu sa Ustavom BiH, Federacija BiH i Republika Srpska su se u 2003. godini složile da nadležnost u oblasti indirektnog oporezivanja povjere na državni nivo, nakon čega je, krajem 2003.godine, na nivou BiH usvojen Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja. Tim zakonom, odgovornosti koje se tiču razvoja politike i primjene indirektnih poreza (akciza, carina, poreza na promet, PDV-a) povjerene su Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) kao nezavisnoj instituciji na državnom nivou. Nakon ovogo možemo govoriti o poreskoj politici na nivo BiH.


1. POREZIPitanje suštine i osnovnih karakteristika poreza bilo je predmet definisanja čitavog niza autora koji su pokušavali da iznesu osnovne karakteristike ovog oblika prihoda. Definicije se u znatnoj mjeri razlikuju zavisno od perioda u kome su nastale.

Tako, u antičkoj Grčkoj i Rimu porez je tumačen kao davanje pokorenih pobjednicima i poreska obaveza se izjednačavala sa pojmom potčinjenosti. U feudalizmu, porez se tretira, na prvom mjestu kao dar, a zatim kao pomoć.

Novija shvatanja o suštini poreza kao oblika prihoda stavljaju akcenat na ekstra fiskalne zadatke u uslovima državnog intervencionizma. Porezi gube neutralan karakter i vrlo uspješno počinju da se primjenjuju u ostvarivanju vanfiskalnih ciljeva ( ekonomsko-političkih, socijalno-političkih i političkih).

Opšte karakteristike poreza kao oblika prihoda u savremenim uslovima ogledaju se u sljedećem:

• U osnovi poreza leži prinuda, što znači da su poreski obveznici dužni da plate poreze, a u protivnom – iznos poreza bit će naplaćen prinudnim putem.

• Porez predstavlja davanje bez direktne protivnaknade. Međutim, iako nije riječ o direktnoj protivnaknadi ne može se poreći da porezi, u principu, predstavljaju indirektnu protivnaknadu, čija veličina uveliko zavisi od toga u kojoj mjeri široki slojevi naroda imaju uticaja na kreiranje politike javne vlasti.

• Porez predstavlja takav prihod kod koga nije unaprijed utvrđena svrha za koju će se koristiti, što znači da prilikom naplate poreza, država nije dužna da poreskom
obvezniku daje obavještenje u koju svrhu će se upotrijebiti prihodi koji potiču od poreza.

• Kao posebnu karakteristiku poreza moderne države treba navesti da se oni naplaćuju isključivo u novcu, a samo u izuzetnim slučajevima u naturi.

• Porezi u savremenim uslovima dobijaju sve značajnije mjesto pri ostvarenju
pojedinih ekonomsko-političkih i socijalno-političkih zadataka i ova orjentacija postaje sve izraženija.2. PODJELA POREZA


U teoriji i praksi nailazi se na niz pokušaja da se izvrši podjela, klasifikacija poreza. Već prema tome šta se uzima kao baza klasifikacije, mogu se razlikovati i različite grupacije poreza:

● porezi u novcu i naturi,

● redovni i vanredni porezi,

● direktni (neposredni) i indirektni (posredni) porezi i dr.


2.1. Direktni i indirektni porezi


Klasifikacija poreza na direktne i indirektne predstavlja veoma staru klasifikaciju poreza, koja je bila predmet čestih rasprava. Veoma često se diskutovalo o realnosti podjele poreza na direktne i indirektne, s obzirom da je praksa pokazala da se kod izvjesnih poreza javljaju nejasnoće prilikom utvrđivanja da li je porez direktan ili indirektan.

Tako, jedan od osnova za podjelu poreza na direktne i indirektne jeste u tome kako se manifestuje poreska snaga. Ukoliko se poreska snaga manifestuje posjedovanjem imovine ili dohotka riječ je o direktnim porezima. Ukoliko se, međutim, poreska snaga manifestuje u vidu potrošnje radi se o indirektnim porezima.

Pored pomenutog, kao kriterij za razlikovanje direktnih i indirektnih poreza može da služi i fenomen prevaljivanja poreza. Polazeći od ovoga onaj porez koji po namjeni zaknodavca pogađa lice koje ga plaća, predstavlja direktni porez, dok će porez koji se prevaljuje na neko treće lice predstavljeti indirektni porez.

Ukoliko posmatramo poreski sistem savremenih država, mogu se uočiti da su to različite kombinacije direktnih i indirektnih poreza, obzirom da i jedna i druga grupacija poreza imaju i prednosti i nedostatke, te je neprihvatljivo davati apriori prioritet bilo jednoj bilo drugoj grupaciji poreza. I u poreskom sistemu BiH zastupljena je kombinacija direktnih i indirektnih poreza.

U poreznom sistemu Bosne i Hercegovine direktni porezi su :

• porez na dobit fizičkih i pravnih lica,
• porez na imovinu,
• porez na prihod od imovine i imovinskih prava,
• porez na prihod od autorskih prava,
• porez na nasljeđe i poklon,
• porez na dobitke od igara na sreću...


U indirektne poreze u Bosni i Hercegovini ubrajamo:

• uvozne i izvozne dažbine,
• akcize,
• putarine,
• porez na promet proizvoda i usluga i
• porez na dodatu vrijednost
• porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu, (diskutabilna opstojnost obzirom da nisu propisani na nivou BiH)


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
18-04-2010 10:01 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Strategijsko i taktičko planiranje i politika preduzeća - menadžment Dzemala 0 1,910 10-09-2010 12:33 AM
zadnja poruka: Dzemala
  Optimizacija trajanja projekta u odnosu na visinu direktnih i indirektnih troskova Vesnica 0 860 04-06-2010 04:31 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Strategijsko i taktičko planiranje i politika preduzeća Vesnica 0 1,872 25-05-2010 02:09 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Razvoj i politicke aktivnosti EU - sistem carina i poreza u EU VS1 0 1,941 07-05-2010 09:51 PM
zadnja poruka: VS1
  Prelazak sa sistema poreza na promet na sistem pdv – a VS1 0 1,554 07-05-2010 09:45 PM
zadnja poruka: VS1

Skoči na forum: