NEVRABOTENOST I INFLACIJA

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
NEVRABOTENOST I INFLACIJA
Вовед:

Невработеноста е еден од најсериозните проблеми со кој се соочува современото општество. Последиците од него се недоволна искористеност на домашните ресурси, што доведува до намалување на националниот доход на населението, а како епилог на сето тоа е сиромаштијата. Додека инфлацијата претставува економски феномен со кој се означува опађањето на куповната моћ на домашната парична единица на внатрешниот Пазар. Таа најчесто се појавува кога нивото на цените забележуваат нереален пораст. За разлика од инфлацијата, дефлацијата означува дијаметрална состојба кога општото ниво на цените опађаат.

Содржина:

Невработеност. Под невработеност најчесто се смета дека е тоа број на лица кои се без работа. Ова е широко поставена дефиниција која во себе ги апсорбира децата и младите во пред работна возраст, пензионерите, домаћинците, болните лица, работно-неспособните лица, како и лицата кои едноставно несакаат да работат и не бараат работа. Од тие причини најточна дефиниција под невработени се сметаат сите оние лица кои се способни да работат, сакаат да работат и активно бараат работат, но неможат да ја најдат работата.
Скоро во сите земји со пазарна економија биттен услов за едно лице да се смета за невработено, покрај работната способност и желбата за работа, потребно е да вложува специфични напори за да се вработи. Така во САД лицето мора најмалку четири недели да посетува претпријатија, да се интересира за можност за вработување и да се јавува на конкурс за вработување. Стапката на невработеност се добива како сооднос помеђу бројот на невработени лица и фкупната работна сила.
Стапка на невработеност=број на невработени лица / вкупна работна сила * 100
Вкупната работна сила е демографска категорија која ја сочинуваат вработените и невработените лица заедно. За вработени лица се сметаат оние кои извршуваат некоја платена работа, како и оние кои имаат вработувања, но привремено се отсутни од работа поради болест, штрајк и слично.
Невработеноста е еден од најголемите проблеми за секоја држава, бидејћи ја нагризува нејзината егзистенција и голема штета врз нејзината пазарна економија. Тоа е проблем пар еџелленее кој нанесува економски и социјални трошоци на државната благајна. Во шреесетите години међу економистите постоеше консензус, верување дека на постојното ниво на технолошка развиеност и состојбата на пазарот на трудот, стапката на невработеност од 4% е компатибилна со релативно целосно користење на ресурсите. Анализирајћи ги економските трошоци познатиот американски ецономист Артур Окун во 1961 година тврдел дека секое 3% намалување на фактичкиот бруто домашен производ под потенционалниот, предизвикува зголемување на стапката на невработеност за 1 постотен поен, според тоа ако претпоставиме дека во едно стопанство постои стапка на невработеност од 6% и дека поради рецесија бруто домашниот производ се намалил за 4%, тоа ће предизвика пораст на невработеност за 2 постотни поени и сега стапката на невработеност ће изнесува 8%.
Така на пример во периодот на рецесија во текот на седумдесетите и осумдесетите години од минатиот век кога невработеноста во САД беше најголема, американската економија претрпе загуби во економскиот производ во износ од 1354 милијарди долари.
Социјалните трошоци од невработеноста тешко се мерливи, односно тешко се квантифицираат. Тие во основа се врзани за хуманите и психолошките проблеми што со себе ги носи невработеноста. Покрај економските трошоци бројни медицински истражувања во развиените земји укажуваат дека нневработеноста, а особено ако е таа долготрајна допринесува за сериозно нарушување на физичкото и психичкото здравје на невработените лица. Невработеноста го засилува чувството на пониженост, инфериорност, често е причина з атешки психолошки депресии, за срцеви заболувања, за развод на бракови, за самоубиства и за влегување на невработените во темните води на криминалот, дрогата, проституцијата и друго.
Во период на висока невработеност државниот буџет губи сретства по повеће основи:
-растат социјалните трансвери за невработените;
-се губат даноците од доход до колку постои невработеност, луђето би ги плаћале;
-се губат придонесите поврзани со социјалното осигурување кои ги плаћаат вработените.
Така на пример годишните трошоци на државната благајна во Англија по еден невработен работник по оваа основа се проценува на 8-9 илјади фунти, а на годишно ниво кога во оваа земја имало 3 милиони невработени лица изнесува 24-27 милијарди фунти.
Според најголем дел на економски теоретичари постојат три основни видови на невработеност, а тоа се: фрикциона, структурна и циклична.
Фрикционата невработеност се смета за блага форма на невработеност која обично ја условуваат две групи на фактори. Првата се т.н. инперфектности на пазарот на трудот, односно неблаговремена и несоодветна информираност за ново отворените работни места, а втората се перманентните флуктуации на вработените од едно на друго работно место, од една во друга фирма или оде ден во друг регион. Дури и во услови на најголема вработеност желба на секој вработен е да најде друго работно место што ће му овозможи поголем личен доход или подобри услови за унапредување.
Структурната невработеност е детерминирана од структурните промени во економијата, а овие пак во голема мерка се условени од технолошките промени. Брзиот развој на високите технологии, а особено на микро-електрониката предизвика големи структурни промени во земјите со пазарни економии. Така на пример во секторот на услуги, а особено во делот на обработка и прибирање на информациите за сметка на секторот за енергетика и суровини настанаа видни промени. На овој начин доађа до расчекор међу понудата и побарувачката на одделни профиле и занимања, кои државата навреме неможела да ги претпостави и да ги обезбеди. Така некои струки се распађаат, а се јавуваат нови струки. Луђето што ја изгубиле работата треба да се преквалификуваат за новите струки.
Цикличната невработеност како што се гледа од самиот збор е врзана за цикличното движење и развој на пазарната економија. Кога економскиот циклус проађа низ фазата на рецесија доађа до опађање на економската активност што предизвикува и опађање на побарувачката на работната сила и пораснува бројот на невработени. Типичен пример за ова се економските рецесии што настанаа во источно европските земји, међу кои и во нашата земја со распађањето на социјалистичкото- пазарно уредување каде стапката на невработеност е катастрофална.
Причините за невработеност се многубројни и по ова прашање владее најголемо несогласување кај економистите. Но сепак проблемот се сведува на спецификите на функционирањето на пазарот на трудот, односно неможност од негово урамнотежување, а некои економисти сметаат дека тој проблем воопшто неможе да се урамнотежи.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
04-04-2010 02:17 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: