Ekonomija

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,085
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Ekonomija
Maturski, seminarski i diplomski radovi.

Kliknite ovde da zatražite rad.


151 Agregacija
7295 Agregati po metodologiji UN-a - Neto nacionalni proizvod
7331 Agregatna ponuda u monetarističkom modelu
5579 Agregatni izrazi proizvodnje u tržišnim privredama
4576 Akcionarsko društvo 2
10647 Akcize i carine
7177 Aktivni bankarski poslovi
7333 Aktivni bankarski poslovi 1
10147 Aktivni bankarski poslovi i njihov značaj za privredu
2836 Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
152 Akumulacija
2671 Akumulacija i njen značaj
1382 Akumulativna i reproduktivna sposobnost Prokuplja u periodu od 1996. godine do 2005. godine
7335 Akvizicije u bankarstvu
4579 Američki biznis
8397 Analiza inflacije u periodu tranzicije i njene posledice na privredni rast i razvoj naše zemlje
8692 Analiza konkurentnosti države na međubankarskom tržistu
9435 Analiza konkurentnosti i stvaranje diferentne prednosti u bankarstvu
8695 Analiza poslovanja banaka; Studija slučaja - Continental banka
8187 Analiza postojećeg informacionog sistema Eurobank EFG štedionice A.D. za sektor kreditiranja malih i srednjih preduzeća i predložena poboljšanja
2163 Analiza tržišnog rizika i prinosa
6942 Angažovanje sredstava
919 Antiglobalizacija
6929 ASEAN (Asocijacija južnoistočne Azije)
4584 Aukcije
5158 Aukcijski model elektronskog poslovanja
7859 B2C (business to consumer) model poslovanja
6285 Banka - pojam, vrste i funkcije
8883 Banka - Pojam, vrste i funkcije 1
7173 Banka i finansijske institucije
1679 Bankarska garancija
1368 Bankarska garancija kao instrument međunarodnog prometa
942 Bankarska reakcija
8412 Bankarski novčani depozit
4590 Bankarski kredit
1260 Bankarski krediti u savremenoj privredi
1836 Bankarski menadžment NBS sa posebnim osvrtom na utvrđivanje i sprovođenje monetarne politike
142 Bankarski poslovi
6831 Bankarski poslovi - pojam, vrste i karakteristike
8997 Bankarski poslovi - pojam, vrste, karakteristike i ugovor o kreditu
157 Bankarski poslovi 2
1927 Bankarski poslovi 3
10249 Bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju
4592 Bankarski sistem
7175 Bankarski sistem i politika
5155 Bankarski sistem Nemačke
5129 Bankarski unutrašnji platni promet
6421 Bankarski unutrašnji platni promet 1
4451 Bankarstvo
6286 Bankarstvo 1
6474 Banke 1
2128 Banke 2
7285 Banke 3
7608 Banke i bankarski krediti
4356 Banke i bankarski sistem
6752 Banke i bankarski sistem u Srbiji
6524 Banke i kredit
10620 Banke, bankarski poslovi i bankarsko poslovanje
10621 Banke, bankarski poslovi i bankarsko poslovanje 1
90 Begej kao prirodni resurs
7450 Benko Kotruljić jedan od prvih merkantilističkih pisaca u svetskoj ekonomskoj literaturi
6177 Bruto i neto društveni proizvod
7244 Brzina opticaja novca
8352 Budžet Evropske Unije 1
6943 Budžet i fiskalna politika
1310 Carine 1
140 Carine kao izvor javnih prihoda
5157 Carine kao izvor javnih prihoda 1
6944 Carinske isprave u Republici Srbiji
4139 Carinski postupci sa robom
10340 Carinski sistem i politika
7213 Case Study Target
2769 CEFTA Central European Free Trade Agreement
4291 Cenovni faktori konkurentnosti i ponude izvoznog posla
1529 Centralna banka
10112 Centralna banka - Nezavisnost i samostalnost
9015 Centralna banka - učesnik na finansijskom tržištu 1
6751 Centralna banka 1
2157 Centralna banka 2
1285 Centralna banka Crne Gore
5486 Centralna banka i njene funkcije
6866 Centralna banka Italije
6296 Centralna banka Srbije
7293 Ciljevi prava konkurencije
7610 Ciljevi privatizacije u Srbiji
7510 Country Risk
4456 Definisanje rizika kod banaka
1934 Deflacija i deflaciona politika
1308 Dejstvo globalizacije na rusku privredu
7228 Devizni poslovi u Raiffeisen banci
147 Digitalno bankarstvo u Poljskoj
5607 Dobitak preduzeća kao izraz rezultata
7689 Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji
2901 Doprinos Vršca privrednom razvoju Banata
7209 Doprinosi
4301 Društveni bruto proizvod
6226 Društveni bruto proizvod 1
6653 Društveno ekonomsko uređenje
8093 Društveno istorijski okvir ekonomije 18. , 19. i 20. veka kroz komparaciju Marksovog i Kejnsovog shvatanja uloge države u ekonomiji
5623 Državni kapitalizam i ekonomska misao
1655 Državni monopol
2139 E banking
1278 E Commerce
5984 Efekti na tržištu kapitala
7961 Ekonomičnost poslovanja
4468 Ekonomija
708 Ekonomija kao nauka
7346 Ekonomija kao nauka 1
7395 Ekonomija preduzetništva
4616 Ekonomija Švajcarske
7375 Ekonomija životne sredine i menadžment
1289 Ekonomija, pravo, administracija
6299 Ekonomika i organizacija preduzeća
7381 Ekonomika ponude
4469 Ekonomika poslovanja
1296 Ekonomika preduzeća
1976 Ekonomska diplomatija
648 Ekonomska diplomatija i ekonomska globalizacija
9177 Ekonomska diplomatija u procesu globalizacije savremenih ekonomskih odnosa
4094 Ekonomska moć globalnih organizacija
4470 Ekonomska politika
922 Ekonomska politika u 2002. godini u kontekstu dugoročne strategije
6162 Ekonomska politika u kontekstu dugoročne strategije
457 Ekonomska struktura društva i rezultati društvene reprodukcije
10622 Ekonomske funkcije novca i problemi promene vrednosti novca
5637 Ekonomske količine naručivanja
5739 Ekonomske slobode i ekonomski rast
1713 Ekonomski aspekt predviđanja
8693 Ekonomski aspekti uzajamnog osiguranja
10595 Ekonomski rast i rast preduzeća
4787 Ekonomski rast i razvoj preduzeća
6151 Ekonomski razvoj Negotina
6885 Ekonomski razvoj opštine Požarevac od 1995. do 2005.
2056 Ekonomski razvoj Pančeva
6593 Ekonomski razvoj Raške
4306 Ekonomski razvoj Vrnjačke Banje
4001 Ekonomski sistem i njegova struktura
4880 Eksterna (ne)ravnoteža srpske privrede
7147 Elastičnost tražnje - pojam i osnovni oblici
5979 Elastičnost tražnje u odnosu na cene
4388 Elektronska ekonomija i elektronska trgovina
6305 Elektronska plaćanja
2468 Elektronska trgovina
4522 Elektronska trgovina 1
4624 Elektronska trgovina 2
6307 Elektronska trgovina i elektronska tehnologija
709 Elektronska trgovina kao segment E-ekonomije
6308 Elektronska trgovina kod nas i u svetu
4621 Elektronski novac
8271 Elektronski novac 2
154 Elektronsko bankarstvo 2
1226 Elektronsko bankarstvo 3
8960 Elektronsko bankarstvo 4
8110 Elektronsko bankarstvo i platne kartice
2244 Elektronsko bankarstvo sa posebnim osvrtom na platne kartice
2114 Elektronsko bankarstvo u savremenim uslovima poslovanja
7409 Elektronsko i internet poslovanje
7858 Elektronsko i internet poslovanje 1
159 Elektronsko poslovanje 1
586 Elektronsko poslovanje 2
1705 Elektronsko poslovanje 3
6530 Elektronsko poslovanje 4
6309 Elektronsko poslovanje i konkretna primena
2100 Elektronsko poslovanje, podrška poslovnom sistemu Zavoda za farmaciju Srbije
5038 Evropska banka za obnovu i razvoj
7404 Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD
6870 Evropska centralna banka
8864 Evropska centralna banka (ECB)
10463 Evropska Centralna Banka - CB Crne Gore
6013 Evropska centralna banka 1
7507 Evropska centralna banka 2
4639 Evropska centralna banka 3
10120 Evropska centralna banka 4
5985 Evropska investiciona banka
10475 Evropska investiciona banka (EIB)
Evropska investiciona banka 1
2172 Evropska Monetarna unija
6322 Evropska monetarna unija 1
4 Evropska unija i Balkan
5754 Evropske regionalne banke
8916 Faktori fizičkog trošenja radne snage
1776 Faze realizacije projekta uvođenja poslovanja s karticama
6110 Federalne rezerve
10393 Finansiska revizija javnog sektora - Osnova za aktivni poslovni ambijent
6077 Fiskalna ekonomija i strategija tranzicije
6514 Fiskalna i monetarna makroekonomska politika
1822 Formiranje cena u malom biznisu
5659 Franšizing - Tajna uspeha, znanje, obaveštenost, pomoć eksperata i oprez
7636 Funkcija rizika kao elemenat osiguranja
6005 Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede
9398 Garancijski poslovi u bankama sa posebnim osvrtom na Banka Intesu
653 Geoekonomska morfologija sveta
144 Globalizacija
153 Globalizacija 2
6349 Globalizacija i mesto preduzeća u tom procesu
5799 Globalizacija i njen uticaj na razvoj privrede
6346 Globalizacija i preduzetništvo
6344 Globalizacija iks i međunarodne novinske agencije
1916 Globalizacija kao društvena pojava sa ekonomskog aspekta
7091 Globalizacija svetske privrede
6953 Globalizacija u bankarstvu
6960 Globalizacija u poslehladnoratovskom periodu
5144 Globalizacija, međunarodni monopol i nacionalna ekonomija
6347 Globalizacija, Neoliberalizam, MMF
1503 Globalna harmonizacija polaganja računa 2
7388 Grafikon rentabilnosti i rentabilnost
10177 Humani kapitalizam
6876 Humanizam i renesansa
8012 Industrijska politika Evropske unije
1985 Inflacija - Deflacija
7477 Inflacija i deficit javne potrošnje
10036 Inflacija i deflacija
5986 Inflacija i njen uticaj na ekonomske tokove
4575 Inflacija u savremenoj ekonomiji
8186 Informacioni sistem u Raiffeisen banci Štedionica a.d. na radnom mestu savetnik za mali biznis
645 Informaticke tehnologije i nova ekonomija
925 Institucije i mere za legalizaciju sive ekonomije
8830 Institucije za podršku i razvoj malih preduzeća i preduzetništva
6983 Institucije za ugovornu štednju
6954 Instituti carinskog sistema i pojam, vrste i klasifikacija carinske robe u carinskoj tarifi
6880 Instituti carinskog sistema Srbije
4987 Instrumenti monetarne politike
4481 Integracija Centralne Afrike
9084 Integracije domaćih i stranih banaka - organizacione strukture i standardi
2070 Integralno upravljanje aktivom i pasivom multinacionalnih banaka
Internacionalizacija
9089 Internacionalizacija poslovanja preduzeća
2783 Investicije u bankarstvu - Credy Banka AD. Kragujevac
4434 Investicione banke i investicioni fondovi
6599 IS kriva i ravnoteža u IS modelu
4002 Istorija globalizacije
7399 Istorijski razvoj banaka i bankarskih poslova
10239 Istorijski razvoj centralnog bankarstva
928 Izmenjen profil svetskog tržišta i položaj Jugoslavije : Stanje i perspektive
6215 Izvršenje izvoznog posla - Preduzeće - Kolubara Metal - Vreoci
5146 Japansko tržište kapitala : Profil zemlje Japan
8289 Javna dobra i zajednički resursi
4494 Javna potrošnja
4511 Javni rashodi
4689 Kalkulacija
7310 Kalkulacija cene koštanja proizvoda - usluge
6374 Kamata i kapital
141 Kapaciteti neindustrijskih delatnosti
9197 Kapital banaka
4988 Kejnesijanska teorija i ISLM model
929 Ključni elementi industrijske politike Srbije
927 Ključni faktori konkurentnosti i tranzicija
9092 Komparativna analiza procesa tranzicije - Slovenija i Srbija i Crna Gora
2981 Komparativna analiza tri makroekonometrijska modela jugoslovenske privrede sa aspekta njihove implementacije u sistemu Aristotel
4565 Konkurencija
2694 Konkurencija i tržišna struktura
9322 Konkurentnost - Ključni faktor strategije razvoja preduzeća
5428 Konkurentnost priverde Srbije, jačanje pozicije, efekti i strategija
6117 Konkurentska prednost domaćih poljoprivrednih proizvoda u izvozu
9096 Konkurentska prednost preduzeća i evropske integracije
5394 Korelaciona analiza u ekonomsko trgovinskoj školi "Paja Marganović" iz Pančeva
8347 Koristi i troškovi od članstva u Evropskoj Uniji
10042 Korišćenje internet servisa u elektronskom poslovanju
9077 Korporacija i nacija - Tragom SAD
2821 Kredit i vrste kredita
2414 Krediti
2820 Krediti 1
6538 Kreditna osiguranja
7267 Kreditna politika Credy banke A.D. Kragujevac - Glavna filijala Trstenik
6733 Kreditni sistem i kreditni poslovi
2822 Kreditni sistem i kreditni poslovi banke
150 Kretanje najamnine, inflacije i ne(zaposlenost)
6975 Kvalitet mezoekonomije i njeno istraživanje
1686 Kvantna mehanika kao početak informacione ekonomije
4338 Likvidacija i stešaj privrednih društava
2779 Likvidnost banaka
2219 M Poslovanje u javnoj upravi
10056 M-Commerc definisanje B2E poslovnog modela
4820 Makroekonomija 1
4719 Makroekonomska i privredna kretanja u Republici Srbiji u 2001-2007 i projekcije za period 2008-2010
9441 Makroekonomska politika u doba globalizacije
6541 Makroekonomske funkcije deviznog kursa sa osvrtom na srpski dinar
5229 Makroekonomski rast i nestabilnost
4744 Mala i srednja preduzeća i njihov značaj za ekonomiju
2792 Marginalni granični troškovi
491 Međunarodna banka za obnovu i razvoj - Međunarodno udruženje za razvoj
6850 Međunarodna dugoročna proizvodna kooperacija
7286 Međunarodna robna razmena
7083 Međunarodna trgovina i teorija komparativnih prednosti
1726 Međunarodni biznis
2925 Međunarodni fond (MMF) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
4730 Međunarodni lizing
2036 Međunarodni monetarni fond 4
2080 Međunarodni monetarni fond 5
1481 Međunarodni monetarni fond 6
7503 Međunarodni monetarni fond i njegov istorijat
2409 Međunarodni platni promet
1156 Međunarodno bankarstvo
2011 Međunarodno bankarstvo 2
4340 Međunarodno kretanja kapitala
4093 Međunarodno kretanje dugoročnog kapitala
2924 Međunarodno tržište kapitala
4608 Međunarodno tržište kapitala 1
4657 Međunarodno udruženje za razvoj
529 Medjunarodni dokumentarni akreditiv inkaso medjunarodna bankarska doznaka
1924 Mehanizam delovanja zakona vrednosti i njegove osnovne funkcije
10159 Menadžment i ekonomija igara na sreću
9102 Merenje intelektualnog kapitala organizacija i nacija
1467 Merkantilizam
2549 Merkantilizam
6544 Mesto Srbije u regionalnom razvoju zapadnog Balkana
6562 Mesto zemalja u razvoju u svetskoj trgovini
155 Metode i tehnike tržišnog privređivanja
460 Metode obračuna trošenja osnovnih sredstava
2883 Mobile commerce
683 Mobilno bankarstvo
1707 Mobilno bankarstvo 2
2159 Modaliteti uključivanja na međunarodna tržišta
6526 Model elektronske trovine
5068 Model ponašanja potrošača
7666 Modeli poslovanja na web-u
5904 Monetarna ekonomija i bankarski menadžment
9019 Monetarni sistem i uloga centralne banke
2269 Monetarno kreditni sistem i politika
2488 Monopol
7958 Monopol 1
7655 Monopol i zaštita od monopola
6433 Monopol kao jedno od područja neefikasnosti tržišta i državni intervencionizam u njegovom sprečavanju i kontrolisanju
7188 Monopoli
6427 Monopolistička konkurencija 1
6435 Monopolistička konkurencija 2
1824 MSP i franšizing : Prednosti i mane
7472 Načela bankarskog poslovanja
4746 Nacionalni dohodak i njegova raspodela
4439 Narodna banka Srbije
6480 Narodna Banka Srbije 2
1 Nastanak Evropske Unije
10590 Nastanak i razvoj ekonomije
10464 Necarinske barijere u spoljnoj trgovini
1694 Neki aspekti efikasnosti upravljanja faktorima ekonomije preduzeća
1884 Neki problemi prelaska mirnodopske na ratnu privredu
7306 Nematerijalna stalna sredstva
6190 Nepotpuna konkurencija, monopol, oligopol i monopolistička konkurencija
6434 Nepotpuna konkurencija, monopol, oligopol i monopolistička konkurencija i regulative države
4374 Neto obrtni fond
945 Nezaposlenost kao makroekonomski fenomen u Nišu
7957 Niška banka
6550 Nova ekonomija
8300 Nova ekonomika deviznih kurseva
156 Novac
8005 Novac budućnosti
4993 Novac i inflacija
6445 Novac i inflacija 1
5403 Novac i kredit u reprodukciji
4642 Novac i monetarna politika
lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
10-12-2009 03:41 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  SEMINARSKI MATURSKI DIPLOMSKI DOWNLOAD Ekonomija derrick 0 1,299 16-05-2013 11:16 AM
zadnja poruka: derrick
  Gotovi seminarski radovi EKONOMIJA Maja 0 2,746 11-03-2012 07:32 PM
zadnja poruka: Maja
  Pravo konkurencije - ekonomija Vesnica 0 1,264 12-05-2010 09:21 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Nacionalna ekonomija Vesnica 0 2,153 11-05-2010 10:06 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Monetarna ekonomija i monetarizam Vesnica 0 4,549 11-05-2010 05:54 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: