Cena kao insrtument marketing miksa

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Cena kao insrtument marketing miksa
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz marketinga.

Pod marketing miks konceptom podrazumeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciqnom tržištu.
Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu koji je u svojoj studiji o troškovima marketinga napisao da su menaxeri preduzeća "mikseri elemenata" koji kombinuju postojeće ili traže nove elemente da bi se došlo do rentabilne ponude preduzeća na tržištu. Borden je ovu ideju razradio u koncept marketing miksa. Mnoge savremene definicije marketinga proširuju klasifikaciju instrumenata marketing miksa ali je i daqe najčešću podelu sačiwavaju sledeći elementi:

- Proizvod
- Cena
- Promocija
- Distribucija

Kada se govori o proizvodu kao instrumentu marketing miksa, misli se na razvoj takvog proizvoda kakvog kupac želi.

Cena se može posmatrati sa dva aspekta. Prvi je da ona polazi od konkurentske cene, a drugi od spremnosti kupaca da plate određenu cenu.

Promocija je proces komuniciranja između preduzeća i kupaca sa ciqem da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama koji vodi ka wihovom favorizovawu u procesu kupovine na tržištu.

Zadatak distribucije je obezbeđewe pristupačnosti proizvoda u određeno vreme i na određenom mestu.

Sva četiri elementa marketing miksa su podjednako važni, kao i wihova međusobna kombinacija. Samo niska cena, dobar proizvod ili odlična reklama neće dati tako dobre efekte kako bi bilo u slučaju wihovog kombinovawa. Kombinacija tih elemenata ostvaruje očekivani efekat ako postoji usklađenost sa zahtevima potrošača, dobra usklađenost među instrumentima, usklađenost sa izvorima preduzeća i kada se stvara relativno trajna konkurentska prednost.

Optimalna kombinacija marketing miksa bitno je uslovqena karakterom delatnosti odnosno tržištem na kome preduzeće obavqa svoju poslovnu aktivnost Npr. kod netrajnih dobara značajnu ulogu imaju propaganda, unapređewe prodaje i pakovawe, dok su kod trajnih proizvoda svi instrumenti značajni a pogotovo lična prodaja, kvalitet i cena.
Osnovni ciq marketing miksa je da preduzeće putem wih utiče na zadovoqewe potreba potrošača, tako da se svi instumenti integrišu i usmeravaju ka potrošaču.

Цена као инструмент маркетинг микса

Cena označava novčani izraz vrednosti robe i usluga na tržištu. Preko we preduzeće ostvaruje prihod, meri tržišno učešće i profitabilnost firme. Broj realizovanih usluga i proizvoda koji se može prodati na određenom tržištu u određeno vreme zavisi od veličine prodajne cene koju preduzeće određuje. Svaka promena cene utiče na prihod, obim prodaje i troškove poslovawa, a preko wih i na dobit. Da bi se ostvarila realtivno trajna dobit cena mora da postane integralni deo strategije ne samo marketinga nego i preduzeća.

Cena je jedan od instrumenata marketing miksa koji, korišćen samostalno ili u kombinaciji sa ostalim isnstrumentima marketing miksa, treba da omogući realizovawe ciqeva poslovawa. Cena je instrument (sredstvo) a ne ciq marketing aktivnosti. U teoriji marketinga, cene se izučavaju kao značajno sredstvo konkurencije i nezaobilazni instrument marketing aktivnosti, i to jedan od najosetqivijih instrumenata u politici marketinga. Svaka ozbiqnija promena u ostalim instrumentima marketing miksa ( proizvodu, distribuciji ili promociji ) zahteva preispitivawe uloge cene u kombinaciji instrumenata za određeni tržišni segment. Promene u proizvodu često znače promene u ceni. Akcije na promociji proizvoda i usluga su samo drugi način korekcije cena. Cena ima uticaj na obim prodaje angažovanih kanala prodaje proizvoda. Potrebno je ostvariti pozitivnu sinergiju između proizvoda, distribucije i promocije sa cenom.

Što se tiče pravila za određivawe cena, u praksi ona nisu strogo definisana. Preduzeća se u određivanju cena susreću sa mnogim poteškoćama koje su posebno izražene kada preduzeće usvaja ili razvija novi proizvod ili osvaja novo tržište. Pri donošewu odluke o ceni neophodno je uzeti u obzir delovawe velikog broja faktora različitog karaktera i itenziteta delovawa od kojih je dosta wih van kontrole preduzeća. Ti faktori mogu biti: stawe troškova, tražwa i konkurencija, državni propisi i javno mwewe. Pri uspostavqawu cena treba uzeti u obzir i uticaj inflacije.

Međutim, i najboqa cena ne obezbeđuje uvek i najboqi obim prodaje. Prodajne cene moraju biti istovremeno troškovno i tržišno orijentisane.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
07-06-2010 09:57 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Novi pristup formiranju cena derrick 0 1,250 10-02-2014 12:59 AM
zadnja poruka: derrick
  Prilagođavanje cena derrick 0 1,054 10-02-2014 12:20 AM
zadnja poruka: derrick
  Uvod u marketing derrick 0 1,368 10-02-2014 12:18 AM
zadnja poruka: derrick
  Cena kao element strategije marketinga derrick 0 1,374 12-09-2013 12:43 AM
zadnja poruka: derrick
  Marketing istraživanja derrick 0 1,201 12-09-2013 12:31 AM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: